Cinque Terre Wat wilt ú weten?
Bewaar dit onderwerp Print deze pagina Stuur naar een vriend

Transportakte: akte van levering

Een belangrijk onderdeel van de koop van een huis is de transportakte. De transportakte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De transportakte moet door een notaris worden behandeld en worden ingeschreven in het Kadaster.

In de transportakte staat een aantal vaste onderdelen:
  • Personalia en gegevens over de woning. Hierin worden koper, verkoper en de woning beschreven. Ook wordt beschreven hoe (bijvoorbeeld koop of vererving) de verkoper aan het huis is gekomen.
  • Titel van aankomst. In dit onderdeel wordt verwezen naar de vorige transportakte. Zo weet iedereen zeker dat de verkoper ook de echte eigenaar is.
  • Eventuele erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen. Hier worden eventuele erfdienstbaarheden en andere verplichtingen genoemd die horen bij de gekochte woning. Een bekende is het recht van overpad: als de buren zelf geen mogelijkheden hebben mogen ze over uw terrein lopen om bijvoorbeeld hun garage of het trottoir te bereiken.
  • Voetangels en klemmen. In deze paragraaf kunnen bijzonderheden en uitzonderingen een plaats krijgen.
 Verdiep u ook in een aantal zaken die in de transportakte genoemd kunnen worden.

Lees verder over: Ga naar het overzicht ‘Notariële zaken en eigen woning’.

In uw persoonlijk dossier slaat u informatie op, maakt u berekeningen en weet u altijd de laagste rentestanden.

Wachtwoord vergeten Aanmelden