Cinque Terre Wat wilt ú weten?
Bewaar dit onderwerp Print deze pagina Stuur naar een vriend

Schenkingen

Wat van u is kunt u ook weggeven. Hiervoor hoeft u natuurlijk niet tot uw overlijden te wachten. U kunt delen van uw vermogen ook weggeven in de vorm van schenkingen.

Schenkingen en de erfenis
Hierbij is het wel belangrijk u te realiseren dat schenkingen van invloed zijn op de erfenis. Anders zou u immers alles vlak voor uw dood aan anderen dan de wettelijke erfgenamen kunnen geven. Hiervoor geldt een aantal regels waarvan dit de belangrijkste zijn:
  • Schenkingen aan kinderen die voor de wijziging in het erfrecht (1 januari 2003) zijn gedaan, moeten worden meegeteld in het erfdeel dat het kind krijgt. Het wordt in feite gezien als een voorschot op de erfenis.
  • Voor schenkingen aan kinderen na 1 januari 2003 geldt dit niet.
  • Over het algemeen gelden alle schenkingen die iemand heeft gedaan in de vijf jaar voor zijn overlijden mee in het nalatenschap. Erfgenamen kunnen in sommige gevallen degene die de schenking heeft ontvangen zelfs vorderen om het bedrag terug te krijgen.

Lees verder over: Ga naar het overzicht ‘Notariële zaken en eigen woning’.

In uw persoonlijk dossier slaat u informatie op, maakt u berekeningen en weet u altijd de laagste rentestanden.

Wachtwoord vergeten Aanmelden