Cinque Terre Wat wilt ú weten?

Contact

Er zijn diverse manieren om contact met ons op te (laten) nemen:
Bewaar dit onderwerp Print deze pagina Stuur naar een vriend

Box 3 - Sparen en beleggen

Hebt u meer dan €20.661 (2009) aan vermogen, dan krijgt u te maken met Box 3 in uw belastingaangifte.

Vermogen (bezittingen minus schulden)
Vermogen bestaat uit uw bezittingen minus uw schulden. Bezittingen zijn uw aandelen en spaartegoeden, roerende en onroerende zaken als belegging (bijvoorbeeld een tweede woning) en roerende zaken die u niet in eigen gebruik hebt. Uw schulden kunt u hiervan aftrekken. Uw schulden bestaan uit hypothecaire leningen voor een tweede woning of consumptieve bestedingen en daarnaast doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.
 
Vrijgestelde bezittingen
Een aantal bezittingen hoeft u in de berekening niet mee te nemen. Deze vrijstelling geldt voor spaarloontegoeden (maximaal €17.025 in 2009), groene en sociaalethische beleggingen (maximaal €55.145 in 2009), beleggingen in durfkapitaal (maximaal €55.145 in 2009) en kunst als deze niet als belegging geldt.
 
Doelmatigheidsdrempel, heffingsvrij gedeelte en tarieven
Schulden kunnen bij de berekening van uw vermogen alleen meegeteld worden wanneer zij hoger zijn dan €2.900. Dit wordt de doelmatigheidsdrempel genoemd. Voor uw uiteindelijke vermogen geldt vervolgens een heffingsvrije voet. Deze is in 2009 €20.661 en wordt per minderjarig kind verhoogd met €2.762. Is uw vermogen minder dan deze heffingsvrije voet, dan hoeft u over Box 3 geen belasting te betalen. Is uw vermogen hoger dan geldt dat u over het fictieve rendement van uw vermogen (4%) belasting moet betalen. Het tarief hiervoor is 30%.

Lees verder over: Ga naar het overzicht ‘Wet Inkomstenbelasting’.

In uw persoonlijk dossier slaat u informatie op, maakt u berekeningen en weet u altijd de laagste rentestanden.

Wachtwoord vergeten Aanmelden